Meta Data


:Jumlah Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan


:2020


:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan


:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin


:Agung Rahmadi, S.SiT, MT


:Kepala Bidang Pelayaran


:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar


:Tahunan


:Tahunan


:Pelabuhan; Tahun; Bongkar(ton); Muat(ton)


:Provinsi Kalimantan Selatan


:Kompilasi Produk Administrasi


:Staff

Table Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan


PelabuhanBongkar (2013)Muat (2013)Bongkar (2014)Muat (2014)Bongkar (2015)Muat (2015)Bongkar (2016)Muat (2016)Bongkar (2017)Muat (2017)Bongkar (2018)Muat (2018)Bongkar (2019)Muat (2019)
Banjarmasin78241522728694958112292875672943783578187323649774423407715867247800455072365735729907628164526065078496120982396
Kotabaru389019934244818437231201421695791156999514476285146238211824084521575687241596332994479039800317215715514768388
Kintap2962875360835522141950981883230982060373317375270873563420505439165002441327237672856537211122127529742
Satui98226043664780598905003493220168374783241026384660086854289335695809275701255757841042545704863881108352055
Sebuku1131672546880118774723268974725271262059210018219937511870231528218368546160093954666694738
Tanjung Batu1498593827902485144028465121553375697636249308760668211227302022396330532174893172795
Jumlah1275254322348705421287023092310540459926919119687393010140237525495899910835944227184002411207622131761929693634708262500114

Catatan : Bongkar (Ton), Muat (Ton)
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Januari 2022