Meta Data


:Jumlah Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan


:2020


:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan


:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin


:Agung Rahmadi, S.SiT, MT


:Kepala Bidang Pelayaran


:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar


:Tahunan


:Tahunan


:Pelabuhan; Tahun; Bongkar(ton); Muat(ton)


:Provinsi Kalimantan Selatan


:Kompilasi Produk Administrasi


:Staff

Table Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan


PelabuhanBongkar (2013)Muat (2013)Bongkar (2014)Muat (2014)Bongkar (2015)Muat (2015)Bongkar (2016)Muat (2016)Bongkar (2017)Muat (2017)Bongkar (2018)Muat (2018)Bongkar (2019)Muat (2019)
Banjarmasin78241522728694958112292875672943783578187323649774423407715867247800455072365735729907628164526065078496120982396
Kotabaru389019934244818437231201421695791156999514476285146238211824084521575687241596332994479039800317215715514768388
Kintap2962875360835522141950981883230982060373317375270873563420505439165002441327237672856537211122127529742
Satui98226043664780598905003493220168374783241026384660086854289335695809275701255757841042545704863881108352055
Sebuku1131672546880118774723268974725271262059210018219937511870231528218368546160093954666694738
Tanjung Batu1498593827902485144028465121553375697636249308760668211227302022396330532174893172795
Jumlah1275254322348705421287023092310540459926919119687393010140237525495899910835944227184002411207622131761929693634708262500114
PelabuhanBongkar (2013)Muat (2013)Bongkar (2014)Muat (2014)Bongkar (2015)Muat (2015)Bongkar (2016)Muat (2016)Bongkar (2017)Muat (2017)Bongkar (2018)Muat (2018)Bongkar (2019)Muat (2019)
Banjarmasin78.241.52272.869.49581.122.92875.672.94378.357.81873.236.49774.423.40771.586.72478.004.55072.365.73572.990.76281.645.26065.078.496120.982.396
Kotabaru38.901.99342.448.18437.231.20142.169.57911.569.99514.476.28514.623.82118.240.84521.575.68724.159.63329.944.79039.800.31721.571.5514.768.388
Kintap296.28753.608.355221.41950.981.8832.309.82060.373.3173.752.70873.563.4205.054.39165.002.4413.272.37672.856.5372.111.22127.529.742
Satui9.822.60436.647.8059.890.50034.932.2016.837.47832.410.2638.466.00868.542.8933.569.58092.757.0125.575.784104.254.5704.863.881108.352.055
Sebuku113.16725.468.801187.74723.268.97472.52712.620.592100.18219.937.51187.02315.282.18368.54616.009.3954.666694.738
Tanjung Batu149.8593.827.90248.5144.028.465121.5533.756.97636.2493.087.60668.2112.273.020223.9633.053.2174.893172.795
Jumlah127.525.432234.870.542128.702.309231.054.04599.269.191196.873.930101.402.375254.958.999108.359.442271.840.024112.076.221317.619.29693.634.708262.500.114

Catatan : Bongkar (Ton), Muat (Ton)
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Januari 2022