Meta Data


:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan


:2022


:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan


:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru


:Ir. Lisa Suryati, MP


:Sekretaris


:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan


:Tahunan


:Tahunan


:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan


:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota


:Kompilasi Produk Administrasi


:Staf

Table Produksi Daging Ternak


Kabupaten/KotaSapi (2021)Kerbau (2021)Kuda (2021)Kambing (2021)Domba (2021)Babi (2021)Sapi (2022)Kerbau (2022)Kuda (2022)Kambing (2022)Domba (2022)Babi (2022)
Kab. Tanah Laut595362.7624866.46040404.1829.560632391.425112.73095431.6536.030
Kab. Kotabaru945077.8713014.22025173.5219.966204.92925232.455809.92020176.7510214883.51
Kab. Banjar789460.729979.2034812.8114.860951612.3420683.32037798.200
Kab. Barito Kuala138191.922556.370708.400148356.656042.32019518.9500
Kab. Tapin488391.0724634.07016786.5500530260.0839972.26017621.4500
Kab. Hulu Sungai Selatan229916.5129049.6106540.0504653.6975025.3924169.2701416.804366.43
Kab. Hulu Sungai Tengah394972.3718359.3506856.32488.694194.07399812.7120218.5307058.72629.084883.51
Kab. Hulu Sungai Utara224350.11150825.5707197.85102.10212007.23198699.3207235.8255.250
Kab. Tabalong800351.487901.49073863.35013386.55761144.6619753.730171534014363.25
Kab. Tanah Bumbu1004130.1122542.5025300280.788790.311047451.2223936.88025540.35293.549594.65
Kab. Balangan171832.3419753.730278306319.83159247.446971.9102175.804768.6
Kota Banjarmasin1286806.4119986.13082389.45001687103.1673437.41093736.500
Kota Banjarbaru259684.65028272.7508617.95326239.430018924.400
Prov. Kalimantan Selatan7328528.3363468.70351088.14035.9552167.327855884.18444807.60518169.34734.942859.95
Kabupaten/KotaSapi (2021)Kerbau (2021)Kuda (2021)Kambing (2021)Domba (2021)Babi (2021)Sapi (2022)Kerbau (2022)Kuda (2022)Kambing (2022)Domba (2022)Babi (2022)
Kab. Tanah Laut595.362,7624.866,46040.404,10829,560632.391,425.112,73095.431,60536,030
Kab. Kotabaru945.077,8713.014,22025.173,50219,966.204,92925.232,455.809,92020.176,751.0214.883,51
Kab. Banjar789.460,7029.979,20034.812,80114,860951.612,3420.683,32037.798,2000
Kab. Barito Kuala138.191,922.556,370708,4000148.356,656.042,32019.518,9500
Kab. Tapin488.391,0724.634,07016.786,5500530.260,0839.972,26017.621,4500
Kab. Hulu Sungai Selatan229.916,5129.049,6106.540,0504.653,6975.025,3924.169,2701.416,8004.366,43
Kab. Hulu Sungai Tengah394.972,3718.359,3506.856,302.488,694.194,07399.812,7120.218,5307.058,702.629,084.883,51
Kab. Hulu Sungai Utara224.350,11150.825,5707.197,85102,100212.007,23198.699,3207.235,80255,250
Kab. Tabalong800.351,487.901,49073.863,35013.386,55761.144,6619.753,730171.534014.363,25
Kab. Tanah Bumbu1.004.130,1122.542,50025.300280,788.790,311.047.451,2223.936,88025.540,35293,549.594,65
Kab. Balangan171.832,3419.753,7302.78306.319,83159.247,446.971,9102.175,8004.768,60
Kota Banjarmasin1.286.806,4119.986,13082.389,45001.687.103,1673.437,41093.736,5000
Kota Banjarbaru259.684,65028.272,7508.617,95326.239,430018.924,4000
Prov. Kalimantan Selatan7.328.528,30363.468,700351.088,104.035,9552.167,327.855.884,18444.807,600518.169,304.734,9042.859,95

Catatan : Produksi Daging Ternak dalam Kilogram (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023