Table Populasi Unggas


Kabupaten/KotaAyam Kampung (2021)Ayam Petelur (2021)Ayam Pedaging (2021)Itik/Itik Manila (2021)Ayam Kampung (2022)Ayam Petelur (2022)Ayam Pedaging (2022)Itik/Itik Manila (2022)
Kab. Tanah Laut580919910477956381621942935523674207316042651976634183868
Kab. Kotabaru1216216331021760006250311396813103723060014390
Kab. Banjar114820414628217527610398858117897916208219192250406722
Kab. Barito Kuala10369825012387835198710466813000123941952793
Kab. Tapin1132293357510635755611721175723217931216467596300
Kab. Hulu Sungai Selatan18456655009927006872092988749765407828788
Kab. Hulu Sungai Tengah3922766700199553878811640345785002008862807837
Kab. Hulu Sungai Utara5381597305200513892552658240382312005898957283
Kab. Tabalong14003835000705802090191162069520578354420110025
Kab. Tanah Bumbu26011175008051501491252639289698916789138617
Kab. Balangan2547412311186900013140408267250171000013922
Kota Banjarmasin495611630345814325110211807682
Kota Banjarbaru565229546825939726392959892120568257717441629
Prov. Kalimantan Selatan119449961083086575487983408988997620583590720914837713359856
Kabupaten/KotaAyam Kampung (2021)Ayam Petelur (2021)Ayam Pedaging (2021)Itik/Itik Manila (2021)Ayam Kampung (2022)Ayam Petelur (2022)Ayam Pedaging (2022)Itik/Itik Manila (2022)
Kab. Tanah Laut5.809.19910.477.95638.162.194293.5523.674.2073.160.42651.976.634183.868
Kab. Kotabaru1.216.21633.102176.00062.5031.139.68131.037230.60014.390
Kab. Banjar1.148.204146.28217.527.610398.8581.178.979162.08219.192.250406.722
Kab. Barito Kuala1.036.982501.238.78351.9871.046.6813.0001.239.41952.793
Kab. Tapin1.132.2933.5751.063.575561.1721.175.72321.7931.216.467596.300
Kab. Hulu Sungai Selatan184.5665.500992.700687.20929.8874.97654.07828.788
Kab. Hulu Sungai Tengah392.2766.7001.995.538788.116403.4578.5002.008.862807.837
Kab. Hulu Sungai Utara538.1597.3052.005.138925.526582.4038.2312.005.898957.283
Kab. Tabalong140.03835.0007.058.02090.191162.06952.0578.354.420110.025
Kab. Tanah Bumbu260.1117.500805.150149.125263.9289.698916.789138.617
Kab. Balangan25.47412.3111.869.00013.14040.8267.2501.710.00013.922
Kota Banjarmasin4.9561163034.5814.3251.1021.1807.682
Kota Banjarbaru56.52295.4682.593.97263.92959.892120.5682.577.17441.629
Prov. Kalimantan Selatan11.944.99610.830.86575.487.9834.089.8899.762.0583.590.72091.483.7713.359.856

Catatan : Populasi Unggas (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023